نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تسامح در اثبات حدود به مثابۀ مبنایی در حقوق کیفری اسلام

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 139-117

10.22067/jfu.v53i1.80814

فاطمه کراچیان ثانی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امیرپور