نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. حکم سرایت جنایت عفو شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfiqh.2021.62637.0

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی


3. درنگی در چیستیِ اصل محرِز

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 201-216

10.22067/fiqh.v46i18.17880

مهدی موحدی محب