آثار باستانی و نامهای انبیاء(علیهم السلام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده با نظر کارشناس است)تمدن ایرانی در طول تاریخ اشکال و جاوه های مختلفی بخود گرفته است،از دوران آریاهای اولیه و مدی ها، هخامنشی ها،پارتها،تا ساسانیان ومسلمانان،این تمدن کهن سال تغییراتی پیدا کرده است،لکن در طی بیست و پنج قرن متمادی یک بهم پیوستگی شگفت آوری داشته است، و بندرت کشوری را میتوان یافت که از نظر حفظ سنن و خصوصیات و اصرار در نگهداری آثار تمدن در طی قرون متمادی بمانند ایران نظر تاریخ دانان را بخود جلب کند.و...

نامشخص
CAPTCHA Image