دوره و شماره: دوره 47، شماره 3 - شماره پیاپی 102، آذر 1394، صفحه 1-178 
بررسی خبر واحد در فقه ابن‌ادریس

صفحه 33-57

10.22067/fiqh.v47i22.26858

داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی