دوره و شماره: دوره 51، شماره 1 - شماره پیاپی 116، اردیبهشت 1398، صفحه 1-180 
بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

صفحه 9-30

10.22067/jfu.v51i1.47052

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد؛ حسین شکریان


معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92

صفحه 59-76

10.22067/jfu.v50i4.52196

عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت

صفحه 77-91

10.22067/jfu.v51i1.30618

نصراله جعفری خسروآبادی؛ اردوان ارژنگ؛ محمدعلی فلاح علی‌آباد


بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری