موضوعات = فقه جزایی
واکاوی فقهی حکم زنای با محارم (نقدی بر بند الفِ ماده 224 و ماده 228 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22067/jfiqh.2023.84132.1631

سید محمود هل اتایی؛ محمد کاظم توکلی اسلامی


بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22067/jfiqh.2024.85487.1693

محمود بهشتی فر؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


بررسی ماهیت و شرایط اجرای مجازات ضِغْث در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86782.1740

مسعود بسامی


ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری محاربه؛ چالش های مبنایی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86395.1729

مصطفی نصیری


واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌الله محض

دوره 56، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 187-212

10.22067/jfiqh.2022.76824.1379

محمدعلی محب الرحمان؛ علی مظهر قراملکی؛ محمدمهدی محب الرحمان


دیه و ارش شکستگی بینی کودک

دوره 55، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 53-69

10.22067/jfiqh.2022.72008.1166

رضا پورصدقی؛ سید یوسف علوی وثوقی


امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع

دوره 54، شماره 3، آبان 1401، صفحه 97-119

10.22067/jfiqh.2021.62649.0

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ محمد هادی صادقی؛ سمیه سلیمانی