موضوعات = سایر
مفهوم شناسی «حب» وکاربست‌ آن در کتاب ، سنّت وفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.79976.1493

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی


مفهوم شناسی وهن دین و گونه‌شناسی حکم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.79540.1476

حسن حسینی یار؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.83765.1622

مهدی شجریان


زیر ساخت‌های فقهی سلامت‌محور و تأثیر آن در افزایش امید به زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86227.1718

فاطمه کراچیان ثانی؛ سعید نظری توکلی


واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-145

10.22067/jfiqh.2022.75494.1309

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی