دوره و شماره: دوره 49، شماره 4 - شماره پیاپی 111، زمستان 1396، صفحه 184-1 
2. پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار

صفحه 31-50

10.22067/jfu.v49i4.45064

محمدعلی خورسندیان؛ مجید سربازیان؛ سجاد برزگری


3. گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی

صفحه 51-68

10.22067/jfu.v49i4.22973

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا