موضوعات = اصول فقه
پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


واکاوی ادله مخالفین حجیت مذاق شریعت مبتنی بر تحلیل صور استناد به مذاق شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.81317.1548

سعید احمدی فر؛ سمیه مهدیه


گونه‌شناسی اِعراض فقیهان از اخبار با تکیه بر جنبه کاسریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2023.80169.1501

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری


اثر پذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.76467.1368

ملیحه قنبریان؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81562.1559

سجاد رفسنجانی اکبر آبادی؛ مجتبی مسعودی


اعتبارسنجی عدم فصل به مثابه ابزاری برای تعمیم حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2024.83097.1599

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی درافشان


واکاوی کاربست عدالت در فرایند استنباط در فتاوای خلاف مشهور آیت‌الله صانعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83220.1605

سیدرضا موسوی واعظ؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین ناصری مقدم


بازتعریف جمع عقلایی در روایات و کاربست های فقهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85982.1711

مهدی اجتهادی؛ سعید نظری توکلی؛ زینب محمدزاده


اعتبار قطع و رواداری نقض آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84699.1660

سیدمحمدحسن مومنی


نقد روش شناختی تمرکز بر متن خطابات شرعی در مقام استظهارات از ادله نقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84380.1640

مهدی گرامی پور؛ مصطفی جمال بافقی


حجیت اصل مثبت با توجه به روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.83534.1615

احسان مهرکش


نقد تخصیص توارث در مرگ‌های مجهول الزمان به غرقی ومهدوم علیهم (بر پایه مناسبات لفظی اخبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85593.1695

سیده ریحانه رضاییان؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد جعفر هرندی


ظرفیت سنجی آمار استنباطی در جهت استظهار عرف در فرآیند اجتهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.85484.1721

مرتضی نیازی؛ محمد حسین بیاتی؛ مهدی حمزه پور


تقابل اطلاق و تقیید، اختلاف یا اتحاد آراء علما اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.84672.1656

سعید احمدی فر؛ سیده زهرا سخائی


دکترین مثبت و منفی؛ هم‌گرایی یا واگرایی (مطالعۀ تطبیقی در فلسفۀ اخلاق و اصول فقه)

دوره 56، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 213-249

10.22067/jfiqh.2022.77127.1392

مهدی نریمانپور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ مسعود نریمانپور


واکاوی در توسعۀ دامنۀ قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن به اخبار عامه

دوره 55، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 39-68

10.22067/jfiqh.2022.74379.1260

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ صدیقه اسلامی زیدانلو


معیار پذیرش روایات در اندیشۀ وحید بهبهانی

دوره 55، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 131-161

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


تخریج روایات داستان سمرة‌بن‌جندب به‌منظور استنباط قاعدۀ لاضرر

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 9-29

10.22067/jfiqh.2022.74463.1264

احمد ارشاد؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ صادق طهوری (نوروزی)


قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعدة العبرة

دوره 55، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 95-122

10.22067/jfiqh.2022.72671.1197

محمد زنده دل؛ سید علی دلبری