نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v52i3.76168

حسن آقایی؛ اکبر احمدپور؛ عباسعلی سلطانی


4. درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-53

10.22067/fiqh.v47i23.36555

اکبر احمدپور


5. درمان با محرمات

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-54

10.22067/fiqh.v46i17.19251

اکبر احمدپور