اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

29          

تعداد شماره‌ها             

94       

تعداد  مقالات منتشر شده

834       

تعداد مقالات پذیرفته شده

956       

درصد پذیرش

31           

تعداد مقالات رد شده      

 1,900        

درصد عدم پذیرش 

 61           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور  استانداردسازی مقالات منتشر شده در نشریه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان نشریه فقه و اصول مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 135، اسفند 1402، صفحه 1-293 

شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی

صفحه 9-38

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

صفحه 265-292

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمدعلی یوسفی؛ احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ حامد حاجی علی میرزایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان