اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

29          

تعداد شماره‌ها             

92       

تعداد  مقالات منتشر شده

763       

تعداد مقالات پذیرفته شده

923       

درصد پذیرش

31           

تعداد مقالات رد شده      

 1,804        

درصد عدم پذیرش 

 60           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور  استانداردسازی مقالات منتشر شده در نشریه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان نشریه فقه و اصول مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 133، شهریور 1402، صفحه 1-237 

بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

صفحه 9-29

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان