نشریه های علمی انتشارات

  

فقه و اصول    

دانشگاه فردوسی مشهد
محمدتقی فخلعی
محمدتقی فخلعی
۰۵۱۳۸۸۰۳۸۷۳   ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۳۰
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵
۷۰ (B)

اطلاعیه ها

هزینه داوری

 (پست شد: 2015-04-26)
بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مصوبه از آغاز سال 1394 لازم الاجرا است.
بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر

سال. ۴۹, شماره. ۴: شماره پیاپی ۱۱۱، زمستان ۱۳۹۶


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار 
  سیف اله احدی ; محمد تقی فخلعی ; محمد حسن حائری 9-30
  بازدید: 134
  پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار 
  محمدعلی خورسندیان ; مجید سربازیان ; سجاد برزگری 31-50
  بازدید: 109
  گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی 
  عطیه علیزاده نوری ; حسین ناصری مقدم ; علیرضا عابدی سرآسیا 51-68
  بازدید: 76
  بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات 
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی ; معصومه حمیدی 69-88
  بازدید: 90
  واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات 
  رضاعلی کرمی 89-110
  بازدید: 120
  بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد 
  شادی کسنوی 111-134
  بازدید: 137
  آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران 
  دکتر همایون مافی ; رضا رضایی مقدم 135-152
  بازدید: 67
  چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد» 
  حامد مصطفوی فرد ; سیدکاظم طباطبایی پور ; غلامرضا رئیسیان 153-172
  بازدید: 51