اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                  

19          

تعداد شماره‌ها                   

59       

تعداد  مقالات منتشر شده

527       

تعداد مقالات پذیرفته شده

818       

درصد پذیرش

34           

تعداد مقالات رد شده      

 1,395        

درصد عدم پذیرش 

 57           

 اطلاع رسانی در مورد هزینه

طبق مصوبه جلسه مورخ 1399/10/30 هیئت تحریریه مجله فقه و اصول، لازم است نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه های داوری پرداخت کنند. این مبلغ پس از بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و احراز قابلیت ارسال به داوری توسط سامانه و به صورت برخط درخواست و از طریق درگاه مربوط پرداخت می شود.

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 123، زمستان 1399، صفحه 168-1 

پژوهشی

1. بازپژوهی حجیت اطمینان

صفحه 24-9

10.22067/jfu.v52i4.76263

محمد صادق بدخش؛ محمد محمدرضایی


7. چالش‌های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه

صفحه 142-125

10.22067/jfu.v52i4.80562

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
۲۰۰۸-۹۱۳۹
شاپا الکترونیکی
۲۵۳۸-۳۸۹۲

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان