اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

29          

تعداد شماره‌ها             

91       

تعداد  مقالات منتشر شده

803       

تعداد مقالات پذیرفته شده

925       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,769        

درصد عدم پذیرش 

 61           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور تکمیل فرایند استانداردسازی مسائل گوناگون مربوط به مجله و سامانه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان مجله فقه و اصول مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 132، خرداد 1402، صفحه 1-232 

بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

صفحه 97-116

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد تقی فخلعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان