نشریه های علمی انتشارات

  

فقه و اصول    

دانشگاه فردوسی مشهد
محمدتقی فخلعی
محمدتقی فخلعی
۰۵۱۳۸۸۰۳۸۷۳   ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۳۰
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵
۷۰ (B)

اطلاعیه ها

هزینه داوری

 (پست شد: 2015-04-26)
بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مصوبه از آغاز سال 1394 لازم الاجرا است.
بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر

سال. ۴۹, شماره. ۳: شماره پیاپی ۱۱۰، پاییز ۱۳۹۶


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی ۹۲ 
  رضا آوان ; عباسعلی سلطانی 9-30
  بازدید: 436
  تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران 
  محمدمهدی الشریف ; رضا قاسمی 31-50
  بازدید: 190
  نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد 
  عبدالسلام امامی ; حسین صابری ; سید محمدتقی قبولی درافشان 51-77
  بازدید: 160
  بررسی فقهی حقوقی مجوزهای اجباری بهره برداری از حق اختراع 
  مصطفی بختیاروند 79-94
  بازدید: 199
  نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح 
  عبداله بهمن پوری ; محمدحسن حائری ; محمدتقی فخلعی 95-112
  بازدید: 207
  تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن 
  محمد عرب صالحی 113-132
  بازدید: 149
  بررسی فقهی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق بین الملل خصوصی 
  حسین قافی ; سید حسن وحدتی شبیری 133-152
  بازدید: 248