اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

30          

تعداد شماره‌ها             

95       

تعداد  مقالات منتشر شده

841       

تعداد مقالات پذیرفته شده

961       

درصد پذیرش

31           

تعداد مقالات رد شده      

 1,915        

درصد عدم پذیرش 

 61           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور  استانداردسازی مقالات منتشر شده در نشریه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان نشریه فقه و اصول مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 136، خرداد 1403، صفحه 1-277 

تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد

صفحه 37-64

10.22067/jfiqh.2023.80302.1509

سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری


تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا

صفحه 137-160

10.22067/jfiqh.2023.62531.0

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌الله محض

صفحه 187-212

10.22067/jfiqh.2022.76824.1379

محمدعلی محب الرحمان؛ علی مظهر قراملکی؛ محمدمهدی محب الرحمان


جایگاه قبول در وقف

صفحه 251-271

10.22067/jfiqh.2022.73901.1383

غلامرضا یزدانی؛ سید محسن موسوی فر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان