اخبار و اعلانات

عدم قبول مقالات ارسالی جدید

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، مجله فقه و اصول از بررسی مقالات جدید از آغاز تا پایان تیرماه 1401 معذور است.

مطالعه بیشتر

اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند به موجب بندهای یک از ماده 3 و دو از ماده 4 آیین نامه ابلاغی تعیین هزینه پردازش مقاله در مجلات علمی دسترسی باز مصوب 1400/1/23 وزارت عتف، از تاریخ 1400/9/1 دریافت وجه از مقالات ارسالی در مرحله ثبت اطلاعات مقاله لغو می‌شود و فقط از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ چهارصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

مطالعه بیشتر

ورود به سامانه نشریه

کاربران محترم نشریه علمی فقه و اصول چنانچه برای ورود به نشریه با خطایی مواجه شدید از قسمت ورود به سامانه رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام! را کلیک کنید تا  رمز عبور بازنشانی شود و از طریق ایمیل برایتان ارسال شود.

مطالعه بیشتر