اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 769
تعداد پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش 494

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 92
تعداد مقالات 763
تعداد مشاهده مقاله 258582
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 160911
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
درصد پذیرش 17 %