اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 606
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش 385

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 89
تعداد مقالات 774
تعداد مشاهده مقاله 133109
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 68391
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
درصد پذیرش 17 %