اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 902
تعداد پذیرش 165
تعداد عدم پذیرش 589

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 94
تعداد مقالات 834
تعداد مشاهده مقاله 908926
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 534493
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
درصد پذیرش 18 %