تماس با ما

  • آدرس پستی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نشریه فقه و اصول، کد پستی: 9177948955
  • تلفن: 3863-3880(51)98+ پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 14
  • پاسخگو: شاه سمن شاهرخ شاهیان (کارشناس نشریه)
  • فاکس: 7030-3880(51)98+
  • ایمیل:Jfiqh@um.ac.ir

 

 

 


CAPTCHA Image