نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-142

10.22067/fiqh.v47i20.28596

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی