نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره ماهیت لعان

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-127

10.22067/fiqh.v0i0.34598

عباس کلانتری خلیل آباد؛ فاطمه رضایی زارچی؛ الهام رضایی زارچی