نویسنده = ������ �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتو مقاصد شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22067/jfiqh.2021.62657.0

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی