تصویر شهر مشهد و حرمِ مطهر امام رضا (ع) در سفرنامۀ واضح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

قاری رحمت الله واضح (متوفی1896/؛،1311[ھ.ق]) از شعرا و دانشمندان بنام اواسط عصر نوزدهم میلادی است و صاحب تألیفات متعدد می باشد. از جمله تذکرة الشعرائی دارد مسمی به «تحفة الاحباب فی تذکرة الاصحاب» که در سال1914 میلادی در تاشکند منتشر گردیده است. همچنین «خوان نعمت و کان لذت» نام کتابی از او باقی مانده است که راجع به اغذیه و اشربۀ بخارا ممکن است بهترین اخبار را از آن کتاب به دست آورد. دیوان اشعار او را تا دورۀ ما نرسیده است، ولی اشعار متعدد «واضح» در سفینه و جنگهای اشعار بدست می آید.
این دانشمند در سال 1304 هجری قمری (1184 میلادی) عازم بیت الله شده از بخارا به سرخس می آید و از آنجا به مشهد آمده، بعد از زیارت آرامگاه حضرت امام به گرگان رفته، از آنجا به قفقاز میگذرد. پس با راه آب به بیت الله رسیده و حج میکند. ازآنجا به کربلا و نجف و بغداد رسیده، با راه ایران به وطن خود شهر بخارا برمیگردد.
واضح خاطرات مسافرت خود را در سال 1304 هجری (1887 میلادی) در شکل کتاب جداگانه ای تألیف می نماید مسمی بدو نام یکی «سوانح الممالک و فراسخ المسالک» میباشد و نام دیگر آن« عجایب الخبر فی غرایب السفر» است. او در این کتاب خود راجع به شهر مشهد و حرم حضرت امام اخبار مفصلی داخل کرده است.
اینجانب هنگامی که بنابه دعوت دانشگاه فردوسی جهت شرکت در کنگرۀ جهانی هزارمین سال ولادت شاعر و فیلسوف بزرگ ناصرخسرو عازم ایران بودم، اخبار فوق الذکر واضح را از کتاب او روبرداری نموده با خود آوردم که در وقت اقامت چند روزه در مشهد از آن استفاده نماییم.

نامشخص
CAPTCHA Image