گزارشی از سوریه4

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

دانشگاه دمشق و کلیة الشریعه:
در کشور سوریه دو دانشگاه وجود دارد: دانشگاه دمشق و دانشگاه حلب.
دانشگاه دمشق، پس از دانشگاه ای مصر و لبنان درمیان دانشگاه های کشورهای غربی اهمیت بیشتری دارد و شامل دانشکده های متعدد است. عربها دانشگاه را «جامعه» و دانشکده را «کلیه» می نامند. و من فقط از «کلیة الشریعة» یعنی دانشکده فقه دیدن کردم و با سرپرست آن اقای دکتر عبدالرحمان صابونی تماس گرفتم.
در کلیة الشریعة علمادی دین، ائمه و خطبای مساجد، مفتیان و دبیران علوم دینی تربیت می شوند و عده ای از فارغ التحصیلان این دانشکده پس از اخذ لیسانس جهت گذرانیدن دورۀ فوق لیسانس و دکتری رهسپار جامع الازهر مصر می گردند.
دورۀ لیسانس این دانشکده چهار سال است و درسال 1904 میلادی تأسیس گردیده و تا سال 1967 به تدریج تعداد دانشجویان آن از پسر و دختر سوری و غیر سوری و حتی از غیر کشورهای عربی به 1300 دانشجو رسیده و پس از آن بر این تعداد افزوده شده است.
کلیة الشریعۀ دمشق زیرنظر رئیس و معاون و شورای دانشکده اداره می شود و شامل سه رشته است:
1- رشتۀ علوم قرآن و حدیث
2- رشتۀ فقه اسلامی و مذاهب آن
3- رشتۀ عقاید اسلامی و ادیان
4- هر یک از این سه رشته زیر نظر مدیر گروه و دارای دونوع استاد می باشد یکدسته اساتیدی که رسماً در کادر علمی دانشکده هستند و دستۀ دیگر آنانکه خارج از کار رسمی اند، و موادیکه در جمع سه رشته تدریس می شود عبارتست از: علوم قرآن، علوم حدیث و سنت، تفسیر قرآن، حدیث، فقه، فقه السیرة، نظام اسلام، عقیدۀ اسلامی، مقدمه و مدخل فقه، زبان خارجی، زبان و ادب فارسی، قانون مدنی، قانون جزا، احوال شخصیه، قانون بین الملل، تاریخ فرق اسلام و تاریخ ادیان، حقوق پارلمانی و اداری، علم اجتماع، علم الاخلاق.

نامشخص
CAPTCHA Image