نهج البلاغه و نسخه های خطیِ نفیس آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

نهج البلاغه نام مجموعه از خطب و نامه ها و کلمات قصار (سخنان کوتاه حکمت آمیز) مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب است که سیدرضی، محمدبن حسین بن موسی (359-406ھ) به سال چهارصد هجری گردآوری و تدوین فرموده.
سیدرضی
وی برادر کهتر سید مرتضی و شاگرد شیخ مفید و از دانشمندان نامی عصر خود است. که علاوه بر مقام علمی و ادبی، دارای منصب نقابت طالبیان بوده.
شرح حال و مؤلفات رضی در کتاب ذیل آمده:
یتیمة الدهر ثعالبی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی، معجم الادباء یاقوت حموی، مقدمه شرح ابن ابی الحدید، وفیات الاعیان ابن خلکان، عمدة الطالب، امل الآمل شیخ حرَّعاملی لؤلؤة البحرین روضات الجنات خوانساری، خاتمل مستردک الوسائل حاجی نوری، قصص العلمای تنکابنی، الکنی و الالقاب محدث قمی، ریحانة الادب خیابانی، الفدیر علامه امینی ج4، مقدمه کتاب حقائق التاویل رضی از شیخ عبدالحسین حلی، مقدمه دیوان رضی، مجلۀ مکتب اسلام، مجلۀ دانشکدۀ الهیات مشهد.

نیز در کتابهای رجال حدیث شیعه چون: رجال نجاشی، رجال ابن داود، خلاصة الاقوال علامه حلّی، رجال کبیر (منهج المقال) میرزا محمد استرآبادی، رجال اردبیلی، رجال بوعلی (منتهی المقال)، رجال شیخ طه، رجال ممقانی، قاموس الرجال، از وی یاد شده.
همچنین در کتاب رجال حدیث اهل سنت چون: میزان الاعتدال ذهبی، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب وی، تقریر التهذیب همو، حالاوی وی نقل شده.
اما انچه مستقلاً در شرح حال رضی منتشر شده به قرار ذیل است:
الشریف الرضی: تألیف محمدرضا آل کاشف الغطاء (چاپ بغداد).
عبقریة الشریف الرضی: از دکتر زکی مبارک، (چاپ بغداد و مصر).
الشریف الرضی: نوشتۀ دکتر حسین بن علی محفوظ، (چاپ بیروت)
کاخ دلاویز: نگارش آقای برقعی قمی، (چاپ ایران)
با شهرت این دانشمند و کثرت منابع بیوگرافی وی که همه چاپ و انتشار یافته، نیازی به اطالۀ کلام دربارۀ زندگی او نیست.

نامشخص
CAPTCHA Image