پژوهشی پیرامون حدّ سفر شرعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حدّ مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مُفاد روایات ودیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر اینکه ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسائل عمومی است به گونه ای که موجب مشقّت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد.

کلیدواژه‌ها


ابن باویه، محمد بن علی، الخصال، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1385ق.
---------------------، علل الشرائع، نجف اشرف، بی نا، 1385ق.
--------------------، عیون اخبار الرضا(ع)، نشرصدوق، 1373ق.
-------------------، من لا یحضره الفقیه، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی، 1363ش.
ابن زین الدین، حسن، متقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه علی اکبر غفاری، کتاب فروشی اسلامیه، 1352ش.
ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، تحقیق طه محمد الزینی، مکتبة القاهرة، 1388ق.