«حنیف»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

مذهب در نزد عرب پیش از اسلام چه مفهومی داشته و اعتقادات این مردم بر چه مبانی و اصولی استوار بوده بحث مفصل و دلکشی دارد. بعضی از نقاط این بحث کمی مبهم است. یکی از این موارد بحث درباره «حنفاء» است. آیا اینان مذهبی مستقل و کتابی مدون داشته اند و یا مسلکی خاص و روشی مخصوص بوده است؟ آقای احمدی این بحث را با ترجمه این مقاله از دائره المعارف اسلام (چاپ جدید: ص 165) آغاز کرده اند. مونتگمری وات این مسأله را از دید مخصوص خود می بیند. تردید نیست که جای بحث و گفتگو برای دانشمندان باز است.
همینقدر هست که از زبان خاورشناسی این بحث کشیده می شود تا نظر صاحبنظران چه باشد؟

...........
.............
...............
.................
..........................
...................................
CAPTCHA Image