تحلیل چرایی اختلاف فتوا پیرامون پوشاندن موهای خارج از محدوده سر بر زنان هنگام نماز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

درباره وجوب پوشاندن موها در نماز حداقل پنج دیدگاه وجود دارد. این اختلاف، به جهت تأملاتی است که در لسان ادله مربوط به پوشش نمازی وجود دارد. نظر به فقدان پژوهش مستقل در این زمینه، پژوهشی مستقل، ضروری به نظر می رسد تا ضمن واکاوی تمام ادله موجود، به بیان تأملاتی که پیرامون ادله مربوط به پوشش صلاتی وجود دارد پرداخته شود و وجه اختلاف فتوای فقهاء در این زمینه و عدم فتوای برخی از ایشان به وجوب پوشاندن تمام موها در نماز، آشکار گردد. اخبارِ حاکی از عورت بودن تمام زن، گزارش فعل حضرت زهرا-سلام الله علیها- ، خبر زراره از امام باقر، خبر ابن ابی یعفور از امام صادق –علیه السلام-، سیره متشرعه، اجماع و قاعده اشتغال، مهم‌ترین بلکه ادله منحصره بر وجوب پوشش موی سر به نحو مطلق هستند. بر پایه یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تمامی ادله مذکور –نسبت به وجوب پوشش موهای خارج از محدوده سر- قابل مناقشه هستند. بنابراین به حکم اطلاق ادله وجوب صلاه و بر فرض خدشه در اطلاق، با تمسک به اصل برائت، حکم به عدم وجوب پوشش موهای خارج از محدوده سر می شود لذا قول پنجم، اقوی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 02 فروردین 1400