تأثیر قید فِی الْاِسْلَامِ در روایت لاضرر و لا ضرار در استنباط مسائل فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مسایل روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسی مسئلة تأثیر هرکدام از وجود و فقدان عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسایل فقهی آن است. ضرورت این تحقیق آن است که در این خصوص پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است. مقاله حاضر در صدد این کار برآمده و پاسخ این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط آن را با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه‌ای، بررسی کرده و اثبات نموده است که: هرکدام از وجود و فقدان عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» تأثیر مستقیم در استنباط مسایل فقهی این روایت دارد. این تحقیق اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را علاوه بر تأسیسی بودن ماهیت حکم مستفاد از این روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم، بر احکام ضرری شارع نیز جریان پیدا خواهد نمود و چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقی بشری سابقه نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 اسفند 1400