جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

در جزیره العرب پیش از اسلام ،که از آن به دوره جاهلی تعبیر می شود، فعالیت تجاری، بخش مهمی از زندگی عربان را تشکیل می داد. بخش بزرگی از تجارت عربان با سرزمین های همسایه بود که جنبه خارجی داشت. اما در ماه شوال و ماه های حرام پایان سال که ایام حج نیز نزدیک می شد یعنی در ماه های ذیقعده وذیحجه عربان در مناطقی از حجاز گرد می آمدند وبا استفاده از فرصت به دست آمده، با تشکیل بازار های متعدد فصلی به مبادله کالا می پرداختند .بازار عکاظ در این میان از اهمیت خاصی برخوردار بود که درکنار مبادلات تجاری، مبادلات فرهنگی واجتماعی وادبی نیز در آن صورت می گرفت وبرخی مسائل ومشکلات عرب ها در آن جا حل وفصل می شد ودر زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام تاثیر قابل توجهی داشت . از طرف دیگر این بازار تصویر کاملی از زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام را به نمایش می گذاشت .بازار عکاظ بعد از اسلام نیزتاسال 129 هجری بر قرار بود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image