انبیای بنی اسرائیل در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

انبیا جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و عقائد دینهای ابراهیمی دارند. در متون دینی یهودیت و مسیحیت مدام به انبیا اشارت می‌رود. در قرآن مجید نیز گاه به صورت کلی از انبیاء بنی‌اسرائیل سخن رفته و گاه به برخی از آنان با ذکر نامشان اشاره شده است. مقبرة چهار تن از انبیاء بنی‌اسرائیل در ایران وجود دارد که محل مقدس بحث و بررسی دربارة این چهار نبی و جایگاه دینشان و ارائه اطلاعاتی در زمینة وضع جغرافیایی و پیشینة تاریخی مزار آنان است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image