امتیازات تاریخ قرآن رامیار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تهران

10.22067/jfiqh.2020.60733.0

چکیده

کتاب تاریخ قرآن رامیار، اولین کتاب فارسی در موضوع خود است، این کتاب از منابع و مآخذ فراوان و نثری استوار و متین برخوردار است. اقوال ده‌ها مستشرق و محقق را نقد و بررسی کرده و با تأنّی و دقّت و رعایت اصول پژوهش، به تتّبع و تحقیق در موضوع تاریخ قرآن کریم پرداخته است. این مقاله امتیازات کتاب مزبور را در میان آثار مشابه نشان داده است

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image