راز و رمز هنری ـ بلاغی گونه‌گون خوانی‌های قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کاشان

10.22067/jfiqh.2020.61101.0

چکیده

گونه‌گون خوانی قرائت‌های چند گانة پاره‌ای از واژه‌های قرآن، از مسائل و مباحثی است که از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده است و بحث و بررسی‌های بسیاری دربارة آن انجام گرفته است. با این همه هنوز این پرسش که «راز این گونه‌گون خوانی‌ها در چیست؟» پاسخی بسنده و قانع‌کننده نیافته است. نگارنده در نوشتاری که از پی می‌آید، کوشیده است تا به این مسأله از دیدگاهی هنری بنگرد. وی پاسخ این پرسش را در یکی از جلوه‌های هنری و بلاغی قرآن کاویده است و برای زمینه‌سازی و آشکاری بیشتر بحث، از مسائل دیگری نیز چون اعجاز هنری قرآن، به کوتاهی سخن گفته‌ است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image