فقه الحدیث در آثار حدیث شناسان شیعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تربیت مدرس

10.22067/jfiqh.2020.61117.0

چکیده

احادیث در زمانها و مکانهای مختلف و برای مخاطبان متفاوت صادر و توسط راویان گوناگون نقل شده است و دچار تغییر و تحریفهایی شده و چون از زمان نقل اولیة آنها چندین قرن گذشته است و راویان و صاحبان کتابها برای باب‌بندی کتابشان، احادیث را تقطیع کرده‌اند، پاره‌ای از قراین که شرایط زمان و مکان را تعیین می‌کرده از بین رفته است. بنابراین برای حل تعارضات و تحریفات و اشکالها، دانشی که بتواند نقایص را حل و رفع کند ضروری است. این دانش «مختلف الحدیث» نامیده می‌شود که خود بخشی از «فقه الحدیث» است.
دقت در گفتار معصومین (ع) نشانگر توجه و اهتمام آن بزرگواران به حفظ حدیث سالم است. ایشان برای تشخیص احادیث درست، راههایی را به پیروان خویش ارائه فرمودند. این مقاله با بررسی برخی از منابع حدیثی و فقهی اصلی شیعه می‌خواهد نشان دهد که به رغم توجه عالمان به معنای حدیث و اهتمام ایشان به از میان بردن اختلاف و تعارضات، دقت و پژوهش بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image