زندگی نامه و کتاب شناسی توصیفی استاد کاظم مدیرشانه چی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2020.61754.0

چکیده

(چکیده مقاله از مقدمه آن است بنابر نظر کارشناس) استاد کاظم مدیرشانه چی به سال 1304 خورشیدی در شهر مقدس مشهد دیده به جهان گشود. پدر وی از بازرگانان مشهد و مادرش از خانواده ای روحانی بودند.
تحصیلات اولیه را به سبک جدید در دبستان و دبیرستان گذراند و سپس با کشش و تمایلی که در درون خود نسبت به علوم و معارف دینی احساس می کرد، به تحصیل در حوزه مشهد مشغول شد و در مدرسۀ خیرات خان نخستین مرحلۀ آموزش حوزوی یعنی آموختن صرف و نحو زبان عربی را آغاز کرد. به خواهش وی و تنی چند از دوستان حوزوی او بود که پس از تعطیلی درسها در حوزۀ علمیه مشهد، درس «مطوّل» توسط مرحوم ادیب نیشابوری و سپس حاجی محقق نوقانی برقرار گردید.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 13-34
  • تاریخ دریافت: 18 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399