حدیث حقیقت و معرفی نسخه ای خطی در شرح آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42438

چکیده

حدیث حقیقت حدیثی است منسوب به امیر مومنان علی (ع) که حقیقتی والا را بیان می کند و به واسطه ایجازش شروحی چند بر آن نوشته شده که از جمله آن ها شرح عزالدین محمود کاشانی صاحب کتاب «مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة» می باشد. مختصری درباره زندگانی راوی این حدیث یعنی کمیل بن زیاد نخعی و احادیث روایت شده توسط وی، متن حدیث و ترجمه فارسی آن و در پایان نسخۀ تصحیح شدۀ شرح عزالدین کاشانی براین حدیث، ساختار این مقاله را تشکیل می دهد.
درسالی که به نام امیرالمومنین علی (ع) نام گذاری شده ، بهترین هدیه ای که می توان تقدیم حضور استاد فقه و حدیث-جناب آقای کاظم مدیر شانه چی- کرد حدیثی است منسوب به آن امام که حقیقتی والا را بیان می کند و به واسطۀ ایجازش شروحی چند بر آن نوشته شده، و از آن هاست شرحی که عزالدین محمود کاشانی صاحب کتاب گران قدر «مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة» بر آن نوشته و به شمارۀ 22528 جز رساله های کتابخانه آستان قدس رضوی ثبت است.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 185-192
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399