منزلت روایت از منظر سیوطی در تفسیر جلالین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

10.22067/jfiqh.2001.42441

چکیده

روش جلال الدین سیوطی در تفسیر جلالین به رغم شباهت ظاهری با روش جلال الدین محلّی از برخی جهات تفاوت دارد. از جمله اینکه سیوطی در کار خویش بیش از محلی به جنبه تفسیر اثری اهتمام دارد.
این مقاله جنبۀ روائی کار سیوطی را در تکمله تفسیر جلالین بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 287-304
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399