سهیلی و الرّوض الاُنُف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

عبد الرحمن بن احمد سهیلی مفسر، محدث، لغت شناس ونحوی برجسته قرن ششم هجری است، که از او به
عنوان علامه اندلس یادکرده اند. مقاله حاضر پس از گزارشی مختصر از شخصیت علمی سهیلی، به معرفی کتاب ارزشمند الروض الانف می پردازد. این اثر شبیه به دائرة المعارف و از جنبه های مختلف قابل توجه بوده و تقریبا تمام علوم اسلامی در آن گنجانده شده است. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بیان نمونه هایی از آنها، به برخی ابتکارات سهیلی هم پرداخته شود. بیان دیدگاه های فقهی، کلامی و غیره پیرامون یک مساله، نقد آراء دانشمندان، استفاده از منابع گوناگون دربارۀ یک موضوع، واژه شناسی و غیره از جمله نوآوری های سهیلی در الروض الانف است.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 531-546
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399