نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-97

10.22067/jfu.v50i2.63919

جلیل قنواتی؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده؛ اسفندیار صفری


2. بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم

دوره 45، شماره 1، بهار 1392

10.22067/fiqh.v0i0.13050

جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ مهشید جعفری هرندی


3. تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/fiqh.v1i1.13052

جلیل قنواتی؛ مرضیه داوری لنگرودی