نویسنده = ���������� ���� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


2. بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدۀ لاضرر

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 124-105

10.22067/jfu.v53i2.70298

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


3. نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-77

10.22067/jfu.v0i0.45709

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


4. نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-23

10.22067/fiqh.v0i0.23236

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ محمد تقی قبولی در افشان


5. بررسی خبر واحد در فقه ابن‌ادریس

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-57

10.22067/fiqh.v47i22.26858

داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


6. تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 141-158

10.22067/fiqh.v46i19.29184

علی محمدیان؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی در افشان


7. بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-158

10.22067/fiqh.v46i16.12727

سیده قدسیه موسوی مشهدی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری


8. تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی

دوره 43، شماره 1، بهار 1390

10.22067/fiqh.v0i2.11105

محمد محسنی دهکلانی؛ محمد حسن حائری؛ سیدمحمد تقی قبولی درافشان