نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. بازشناسی مواجهه علامه حلّی با اخبار آحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70738.1122

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


2. ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70480.1108

حامد مصطفوی فرد


3. معیار پذیرش روایات در اندیشه وحیدبهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


4. حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-159

10.22067/jfu.v50i2.47939

حامد مصطفوی فرد؛ سیدکاظم طباطبایی پور؛ غلامرضا رئیسیان


5. چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-172

10.22067/jfu.v49i4.46556

حامد مصطفوی فرد؛ سیدکاظم طباطبایی پور؛ غلامرضا رئیسیان


6. الگوی علم‌شناسی غایت‌محور

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 123-143

10.22067/fiqh.v0i0.31202

حامد مصطفوی فرد؛ حمید ایماندار


7. الگوهای نوین علم شناسی اصولیان

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-207

10.22067/fiqh.v47i20.30379

مهدی ناظمی اردکانی؛ حامد مصطفوی فرد؛ احمدعلی امامی