بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه خراسان

چکیده

در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه‌مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می‌توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
 

کلیدواژه‌ها


آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الأصول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1409 ق.
آشتیانی، محمود، حاشیه علی درر الفرائد، قم، مؤلف، چاپ اول، بی‌تا.
اراکی، محمد علی، أصول الفقه، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1375.
اسماعیل‌پور، محمد علی، مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، 1395 ق.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ نهم، 1428 ق.
ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی أسلوبها الثانی، تهران، قلم، چاپ اول، 2007 م.
بروجردی، محمد تقی، نهایة الأفکار، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، 1417 ق.
تبریزی، موسی، أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، کتابی نجفی، چاپ اول، 1369 ق.
تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الأصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418 ق.
جابلقی، محمدشفیع، القواعد الشریفه، قم، مؤلف، چاپ اول، بی‌تا.
حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ ششم، 1418 ق.
خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول (مباحث الفاظ)، قم، مکتبة الداوری، چاپ اول، 1422 ق.
خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات)، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، 1417ق.
حسینی حائری، کاظم، مباحث الأصول، قم، مطبعه مرکز النشر - مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ اول، 1408 ق.
حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الأنصار، چاپ دوم، 1427 ق.
حلی، حسین، أصول الفقه، قم، مکتبه الفقه و الأصول المختصه، چاپ اول، 1432 ق.
حیدری، علی نقی، أصول الأستنباط، قم، لجنه إداره حوزه العلمیه، چاپ اول، 1412 ق.
خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1422 ق.
خمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، 1410 ق.
خویی، ابوالقاسم، أجود التقریرات، قم، مطبعه العرفان، چاپ اول، 1352.
روحانی، محمد صادق، زبده الأصول، تهران، حدیث دل، چاپ دوم، 1382.
صافی، لطف الله، بیان الأصول، قم، دائرة التوجیه و الارشاد الدینی فی مکتب المرجع الدینی آیه الله العظمی الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی، چاپ اول، 1428 ق.
صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ پنجم، 1418 ق.
طباطبایی حکیم، محمد سعید، الکافی فی أصول الفقه، بیروت، دار الهلال، چاپ چهارم، 1428 ق.
طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، 1371.
طباطبایی، محمد حسین، حاشیة الکفایة، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ اول، بی‌تا.
عبدالساتر، حسن، بحوث فی علم الأصول، بیروت، الدار الإسلامیه، چاپ اول، 1417 ق.
فرحی، سید علی، تحریر الأصول، قم، مکتبه الداوری، چاپ اول، 1386 ق.
فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی أصول الفقه، قم، موسسة احیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، 1422 ق.
قدسی، احمد، أنوار الأصول، قم، مدرسه الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ دوم، 1428 ق.
قمی، ابوالقاسم، قوانین المحکمه فی الأصول، قم، أحیاء الکتب الإسلامی، چاپ اول، 1430 ق.
قمی، غلامرضا، قلائد الفرائد، قم، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، 1428 ق.
کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الأصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1376.
کرباسی، محمدابراهیم، إشارات الأصول، چاپ اول، بی‌تا.
کلانتری، ابوالقاسم، مطارح الأنظار، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ دوم، 1383.
لجنه تألیف القواعد الفقهیه و الأصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت علیهم السلام، قواعد أصول الفقه علی مذهب الإمامیه، قم، مجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام، مرکز الطباعه و النشر، چاپ دوم، 1427 ق.
مروج جزائری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، قم، مؤسسه دار الکتاب، چاپ چهارم، 1415 ق.
مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، 1375.
موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم، 1401 ق.
موسوی قزوینی، ابراهیم، ضوابط الأصول، قم، مؤلف، چاپ اول، 1371 ق.
مؤمن قمی، محمد، تسدید الأصول، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ اول، 1419 ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1415 ق.
هاشمی شاهرودی، علی، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، 1419 ق.
هاشمی شاهرودی، محمود، بحوث فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ سوم، 1417 ق.
هاشمی، سید هاشم، تعارض الادله و اختلاف الحدیث، نسخه الکترونیک.
CAPTCHA Image