درآمدی تحلیلی بر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره) و پیامد‌های آن در فقه عبادات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

نظریه خطابات قانونیه، از نظریات مهم و تاثیر­گذاری می­باشد که توسط امام خمینی (ره) مطرح شده و مورد کندوکاو قرار گرفته است. ایشان این دیدگاه را در مورد نحوه تشریع احکام شرعی بیان نموده­اند، و قائل هستند خطابات کلّی شریعت، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین همچون قدرت و علم، در آن‌ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی ماخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب دانش فقه، در پی خواهد داشت. این پژوهش با هدف کنکاشی تحلیلی پیرامون این نظریه و پیامد‌های آن در ساحت فقه عبادات، و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی، و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای، انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات برتری این نظریه بر نظریه مشهور انحلال، و ارائه پیامد‌های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1398