خوانش دیدگاه سید احمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بدون شک شناخت آراء اصولی هر فقیه نقش بسزائی در فهم رویکرد فقهی او دارد. یکی از بزرگترین فقهای معاصر آیت الله سید احمد خوانساری صاحب کتاب گرانسنگ جامع المدارک است. از ایشان علیرغم وجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده تا بتوان با مراجعه به آن، نظرات اصولی ایشان را شناسایی نمود. از اینرو به ناچار برای استکشاف آراء اصولی ایشان باید آنها را از خلال کتب فقهی ایشان و با واکاوی ادله احکام جزئی جستجو نمود. در میان اصول عملیه، استصحاب چه به لحاظ گستردگی موارد و چه به لحاظ اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه‌ای دارد. لذا بر آن شدیم تا با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک دیدگاه ایشان درباره چیستی و چگونگی استصحاب را کشف کنیم. بی گمان با الگوگیری از این نوشتار می‌توان سایر آراء اصولی ایشان را به دست آورده و حلقه‌های مفقوده اصول فقه ایشان را بازسازی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1399