تحلیل قدر متیقن (در نسبت با اطلاق گیری و طرق کشف آن) با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از مسایل پر دامنه اصولی، (پس از سلطان العلما) بنابر رأی مشهور، شناخت مقدمات حکمت، جهت تمسک به اطلاق است و یکی از شرائط مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق (طبق دیدگاه آخوند خراسانی)، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن به معنای یقین به شمول حکم به فرد یا حصه‏ای از افراد مطلق در مقابل فرد یا حصه‏ی مشکوک و محتمل می‌باشد. آخوند با تقسیم‌بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقن خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را (بر خلاف قدر متیقن خارجی) مانع اطلاق می‌داند، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قایل نیستند. بر این اساس در این مقاله با واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، به این مسأله مهم پرداخته شده است که با تکیه بر آراء امام خمینی و شهید صدر، مقتضای تحقیق و قواعد اصولی در خصوص قدر متیقن و اعتبار و حجیت و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و چگونه کشف می‌شود؟ برای رسیدن به پاسخ، با تحلیل گزاره‌های گوناگون، به چالش‌های اصولی مقتضی اشاره شده و به اعتبارسنجی و حجیت اقسام قدر متیقن و طرق کشف آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1399