تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدّمات سه‌گانه شیخ انصاری(ره) در حجیّت خبر واحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 دانشجو دکتری دانشگاه ایلام

چکیده

درزبانشناسی، قواعد و چارچوبه‌های علمی‌برای فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه‌های مختلف زبانشناسی، عنوان شده‌اند. با توجه به این که یکی از متون بسیار مهمّ و قیّم دین مبین اسلام یعنی سنّتِ رسول الله(ص) درقالب نوشتار و به اصطلاح خبر واحد ارائه شده‌ است؛ تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی شیخ انصاری(ره) در بحث حجیّت خبر واحد می-تواند جایگاه ویژه این روش‌ها را برای هر اصولی به اثبات رساند. نگارندگان با استناد به ابزار کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین این جایگاه ویژه داشته‌اند. نتایج حاکی از مطابقت مقدمات سه گانه‌ شیخ انصاری با اصول کاربردشناسی به طور همزمان و به موازات آن، اصول معناشناسی‌، همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبانشناسی صورتگرا و نقش‌گرا در اصاله الظهورو همچنین نظریه بافت در معناشناسی در تحلیل مقدمات سه ‌گانه‌ی حجیّت اخبار آحاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1400