تأثیر بیماری‌های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیماری‌های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق که ما حصل مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری است حاکی از این است که بیماری مسری چنانچه خطرناک بوده و فرصت انجام مناسک را تا آخرین زمان ممکن از فرد مبتلا سلب کند، مکلف مزبور از استطاعت خارج می‌شود و چنانچه استطاعت او باقی باشد در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسری موجود در سرزمین عربستان خائف است، چنانچه ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع از وجوب حج می‌گردد، اما اگر بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می‌گیرد، خوف مزبور مانع از وجوب حج نیست. در این فرض چنانچه علارغم اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان، با رعایت دستورات پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و انجام ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است و الا بیماری و عدم امکان انجام اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 06 تیر 1400