خوانش انتقادی رویکرد فقه‌سنتی به حقوق‌زنان (مبانی و چالش‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت‌حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌حیدریه، ایران

2 استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت‌حیدریّه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌حیدریّه، ایران

3 استادیارگروه فقه و مبانیحقوق اسلامی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

چکیده

حقوق زنان، یکی از ساحت‌های مهمی است که در فقه سنتی با آراء و نظرات متفاوت مواجه بوده که ریشه در مبانی و روش‌های این رویکرد فقهی دارد. پرسش بنیادین این مقاله «چیستی مبانی چالشی و چالش‌های عملی فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است؟» که تلاش خواهد شد تا با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آوردهای فقیهان سنتی به این پرسش پاسخ داده شود؛ تا مشخص گردد که رویکرد فقه‌سنتی در مقوله حقوق‌زنان در چه ساحت‌هایی نیازمند بازخوانی است.
ره‌آوردهای این مقاله نشان می‌دهد که چالش‌های متوجه به رویکرد‌سنتی و مبانی آن در حقوق‌زنان در حال تکثیر و فراوانی اند که نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست‌انسانی را می توانند با بحران مواجه کنند و این همان اعلام ضرورت به‌روزرسانی و عصری‌سازی رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست‌انسانی در جهان پیرامونی است.
در نگاشته پیشاروی، پس از تبیین مفاهیم، تنها به پاره‌ای از مبانی چالش برانگیز رویکرد سنتی به حقوق زنان-همانند: شخصیت انسانی زن، شخصیت حقوقی زن؛ شخصیت معنوی زن و...- پرداخته خواهد شد چرا که پرداختن به همه مبانی به ویژه مبانی مشترک با دیگر رویکردها نیازمند فرصتی فراخ و یادداشتی مفصل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1400