دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 133، شهریور 1402، صفحه 1-237 
بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

صفحه 9-29

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری