واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشگاه رضوی

چکیده

یکی از قواعد به کار گرفته شده توسط دانشوران امامی‌ در  فرآیند صدور جواز عمل به برخی احکام غیر الزامی، قاعده‌ای است که با نام تسامح در ادله سنن شناخته می‌شود. بر اساس این قاعده، سخت گیری در پذیرش اخبار ضعیف رهنمون به اعمال غیر الزامی، لازم نیست. کسانی از باورمندان به این رویکرد، دامنه آن را محدود به احکام فقهی می‌دانند و برخی دیگر مرزهای آن را تا موضوعاتی چون احادیث بیانگر فضائل اهل بیت (ع)، روایات اخلاقی و طبّی گسترانده‌اند. پژوهش حاضر در پی داوری  درباره رواداری گستراندن کاربست  قاعده تسامح به اخبار منقول از عامه است. برای این منظور، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، دلایل تقویت باور به جواز و نیز ادله نظریه مخالف، به روش تحلیلی- توصیفی بر شمرده شده و ذیل هر کدام از ادله، نقدهایی صورت گرفته است. رهیافت پژوهش این است که با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن نمی‌توان رویکردی عمومی‌ در مواجهه با اخبار عامه داشت. بلکه  با  بهره از رویکرد وثوق صدوری، می‌توان از مدلول اخبار عامه بهره برد؛ به شرط آنکه این اخبار، مخالف آموزه‌های شیعی نبوده و از راویان متهم به دروغ پردازی و دشمنی با اهل بیت (ع) نقل نشده باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400