دوره و شماره: دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 135، اسفند 1402، صفحه 1-293 
شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی

صفحه 9-38

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

صفحه 265-292

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمدعلی یوسفی؛ احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ حامد حاجی علی میرزایی