نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. اکراه تخییری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22067/jfiqh.2020.62594.0

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


2. تسامح در اثبات حدود به مثابۀ مبنایی در حقوق کیفری اسلام

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 139-117

10.22067/jfu.v53i1.80814

فاطمه کراچیان ثانی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امیرپور


4. بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-68

10.22067/jfu.v50i1.42942

مهدی شعبانی؛ احمد باقری


5. زمان تعیّن مبیع در بیع کلی

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-23

10.22067/fiqh.v46i19.17043

احمد باقری؛ شکیبا امیرخانی