موضوعات = فقه و حقوق خصوصی
بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.78412.1430

اسماعیل نعمت اللهی


وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ ساماندهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81448.1554

امیرعباس عسکری؛ علی یاری نژاد


بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.80889.1531

احمد ادیبی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور


ماهیت و آثار درج شرط بیفایده در قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84526.1648

امیرمحمود امینی؛ رحیم پیلوار؛ احمد صابری مجد


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی

دوره 55، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 9-38

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 31-44

10.22067/jfiqh.2022.75753.1328

رضا توکلی تولایی؛ بلال شاکری؛ مصطفی جلالی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی (تنزیل در فقه امامیه)

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 67-86

10.22067/jfiqh.2022.73496.1215

مریم نظری طالقانی؛ فتح اله رحیمی؛ مجتبی اصغریان؛ سعید منصوری