کلیدواژه‌ها = اصل مثبت
حجیت اصل مثبت با توجه به روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.83534.1615

احسان مهرکش


واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت

دوره 55، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 211-231

10.22067/jfiqh.2021.69471.1075

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد


بازکاوی معناشناختیِ اصل مثبت

دوره 54، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 211-234

10.22067/jfiqh.2021.62605.87292

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد


درنگی در حجیت استصحاب استقبالی

دوره 52، شماره 3، آذر 1399، صفحه 131-146

10.22067/jfu.v52i1.74750

میثم محمودی سیدابادی؛ عبدالله امیدی فرد


کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه

دوره 51، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 93-114

10.22067/jfu.v51i4.66738

الهام مُعزّی نجف آبادی؛ سید ابوالقاسم نقیبی