موضوعات = فقه و حقوق خانواده
طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.80839.1529

حسین زیدری؛ محمدرضا علمی سولا؛ حسین ناصری مقدم


نگرشی نو در تعیین حدود مداخلۀ ولی در ازدواج دختر باکره: تبیین قلمروی حمایت و دخالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.81532.1558

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ امیرعباس عسکری


خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان (مبانی و چالش‌ها)

دوره 55، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 123-147

10.22067/jfiqh.2021.69293.1065

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی